Grebo: Privreda KS-a duboko u krizi - Radius d.o.o.

Porezno
  savjetovanje

Iz perspektive korisnika svaki
porez je trošak.

Računovodstvo

Ako želite da znate koliko vrijedite
pitajte prijatelje, ne računovođu.

Biznis
         plan

Ko loše planira, planira da mu bude loše.

Pravne
        usluge

Zakon je rupa bez dna.

Procjena
  vrijednosti firme

Saznajte istinu!

Edukacija

Stručnjak je ona osoba koja je vidjela sve
greške koje se mogu učiniti u jednoj oblasti.

22. December. 2011.

Grebo: Privreda KS-a duboko u krizi

Predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo (PKKS) Kemal Grebo danas je rekao da iskazani rezultati poslovanja i dinamika privrednog razvoja u Kantonu Sarajevo u ovoj godini hitno nalažu da se kantonalni organi vlasti, u sadjejstvu s komorskim sistemom, mnogo više angažiraju na pomoći privredi Kantona Sarajevo.

Na novogodišnjoj pres-konferenciji u prostorijama PKKS-a, Grebo je istaknuo da će, prema prognozama koje ima Komora, 2012. biti veoma teška poslovna godina s izraženim finansijskim "šokovima" koje očekuju mnogo razvijenije privrede od bh. privrede.

"Očekivani val nove finansijske krize u eurozoni samo će produbiti i multiplicirati postojeću lošu situaciju u privredi, a za privredu Kantona Sarajevo se može reći da je već duboko u krizi. To znači da bez jasne strategije daljeg razvoja, prilagođene potencijalima koje ima i novim uvjetima poslovanja, KS će teško moći ostvariti povoljnije rezultate. Negativni trend u industrijskoj proizvodnji, gotovo cijele godine, odrazio se i na zaposlenost i u porastu je broj firmi koje su pred gašenjem ili pred stečajem, a što će, u krajnjim konsekvencama, imati negativne refleksije na budžet i fondove", istaknuo je predsjednik PKKS-a Kemal Grebo.

On je dodao da je Kanton Sarajevo u vanjskotrgovinskoj razmjeni u 2010. ostvario deficit od 2,1 milijardu KM, a da se na kraju ove godine očekuje da taj deficit iznosi i 2,7 milijardi KM.

Grebo je rekao da se trebamo zapitati da li u Kantonu Sarajevo nastaviti s izgradnjom i otvaranjem tržnih i poslovnih centara ili forsirati razvoj industrijske proizvodnje, a posebno njen prerađivački sektor , koji bi u pozitivnom smislu mogao izmijeniti stanje u privredi KS-a.

"Privreda mora dobiti konkretan stimulans od vlasti i znati koja je dugoročna vizija razvoja Kantona. Za sada KS nema nikakvih smjernica u kojem pravcu voditi dalji razvoj privrede Kantona. Potrebno je sačiniti nove strateške dokumente razvoja Kantona, ali, isti tako, izvršiti izmjene i dopune propisa u poreskoj i investicionoj politici te u propisima lokalnih zajednica, u pravcu stvaranja stimulativnih mjera za brže osnivanje novih privrednih subjekata i otvaranje novih radnih mjesta", rekao je Grebo.

Ocijenio je da je za ostvarivanje bilo kojeg od tih navedenih ciljeva potrebno, prije svega, održavati političku stabilnost u državi.

(FENA)

Kursna lista

  Kupovni Srednji Prodajni

Kursna lista za dan

Konvertor valuta

Konvertuj u
* Primjer obračuna valute služi isključivo
  u svrhu informisanja

Kreditni kalkulator

Kredit: KM
Kamata: %
Period: god.
Mjesečni anuitet: KM