Tržište nekretnina u BiH je još u ranoj fazi razvoja. Međutim, kako se tržište postepeno otvara prema stranim investitorima, tako se stvara i potreba za uslugama koje Radius pruža svojim klijentima duži niz godina.

Uz našu mrežu vanjskih saradnika (pravnika, inženjera, arhitekata, itd.) našim klijentima pružamo jedinstvenu uslugu finansijskog savjetovanja u razvoju nekretnina i poslovanja sa nekretninama.

Svaki projekat – da li to bila stambena zgrada, hotel ili poslovna zgrada – prolazi kroz četiri osnovne faze i svaka od njih zahtijeva kvalitetno upravljanje finansijama. Te faze su:

  • Pokretanje projekta (Project Initiation)
  • Definisanje koncepta projekta
  • Faza gradnje
  • Marketing / Operativna faza

Radius je jedinstvena kompanija na B&H tržištu koja je osposobljena da prati investitore u svim navedenim fazama sa aspekta finansijsko – računovodstvenih zahtjeva.  Možemo investitoru da ponudimo pronalazak projekata za investiranje, izrade studije izvodljivosti, poresko savjetovanje, pregovaranje sa finansijskim institucijama, računovodstvo, budžetiranje i praćenje realizaciju budžeta, finansijsko modeliranje, finansijske projekcije poslovanja, itd.

Investitori koji se odluče na ovaj vid saradnje sa Radius-om ostvaruju optimizaciju troškova i dobijaju stabilnog finansijskog savjetnika sa dokazanim iskustvom u industriji nekretnina.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte naše ostale usluge.


Računovodstvo.

SAZNAJTE VIŠE

Porezno savjetovanje.

SAZNAJTE VIŠE

Procjena vrijednosti kompanije.

SAZNAJTE VIŠE

Računovodstveni informacioni sistem.

SAZNAJTE VIŠE

Usluga finansijskog savjetovanja.

SAZNAJTE VIŠE