Radius u praksi

1. Osnovi za finansijsku analizu.

SAZNAJTE VIŠE

3. Intervju sa klijentom - Mirnes Mešić.

SAZNAJTE VIŠE

4. Budžeti.

SAZNAJTE VIŠE

5. Interna kontrola prihoda.

SAZNAJTE VIŠE

1. IT: Kriptovalute – šta s njima?

SAZNAJTE VIŠE

2. IT industrija – na šta obratiti pažnju.

SAZNAJTE VIŠE

3. IT: Vrednovanje interno razvijenog softvera.

SAZNAJTE VIŠE

Finansijsko savjetovanje

Tržište nekretnina u BiH je još u ranoj fazi razvoja. Međutim, kako se tržište postepeno otvara prema stranim investitorima, tako se stvara i potreba za uslugama koje Radius pruža svojim klijentima duži niz godina.

Uz našu mrežu vanjskih saradnika (pravnika, inženjera, arhitekata, itd.) našim klijentima pružamo jedinstvenu uslugu finansijskog savjetovanja u razvoju nekretnina i poslovanja sa nekretninama.

Svaki projekat – da li to bila stambena zgrada, hotel ili poslovna zgrada – prolazi kroz četiri osnovne faze i svaka od njih zahtijeva kvalitetno upravljanje finansijama. Te faze su:

 • Pokretanje projekta (Project Initiation)
 • Definisanje koncepta projekta
 • Faza gradnje
 • Marketing / Operativna faza

Radius je jedinstvena kompanija na B&H tržištu koja je osposobljena da prati investitore u svim navedenim fazama sa aspekta finansijsko – računovodstvenih zahtjeva.  Možemo investitoru da ponudimo pronalazak projekata za investiranje, izrade studije izvodljivosti, poresko savjetovanje, pregovaranje sa finansijskim institucijama, računovodstvo, budžetiranje i praćenje realizaciju budžeta, finansijsko modeliranje, finansijske projekcije poslovanja, itd.

Investitori koji se odluče na ovaj vid saradnje sa Radius-om ostvaruju optimizaciju troškova i dobijaju stabilnog finansijskog savjetnika sa dokazanim iskustvom u industriji nekretnina.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte naše ostale usluge.


Računovodstvo.

SAZNAJTE VIŠE

Porezno savjetovanje.

SAZNAJTE VIŠE

Procjena vrijednosti kompanije.

SAZNAJTE VIŠE

Računovodstveni informacioni sistem.

SAZNAJTE VIŠE

Usluga finansijskog savjetovanja.

SAZNAJTE VIŠE

Računovodstveni informacioni sistem

Rukovodite organizacijom koja je dovoljno velika da ima svoje interno knjigovodstvo, samostalno izrađujete finansijske izvještaje, vodite porezne evidencije i sve ostalo što je propisano raznim zakonima.

Međutim, vidite da nešto nedostaje – a to su pravovremene, tačne i odgovarajuće obrađene informacije koje se mogu dobiti iz tog sirovog skupa podataka koji se nalazi u knjigovodstvu, a koje Vam mogu biti životno važne. Recimo, nedostaje Vam pregled poslovanja poslovnih jedinica, pregled dospjelih potraživanja i obaveza, tačna cijena koštanja proizvoda, analiza prodaje vaših proizvoda ili roba po kupcima, itd.

Vidite da imate računovodstveni softver, možda pored njega i poseban komercijalni softver – ali oni nisu uvezani i samim time imate dupli unos podataka. Pored toga, neke evidencije vodite „ručno“ u raznim excel tabelama na kojima gubite sate i dane kako bi izradili određen izvještaj, ali Vi u suštini samo preslagujete postojeće podatke u računovodstvenom softveru.

Radius tim zajedno sa našom mrežom vanjskih saradnika (inžinjeri, pravnici, itd), može Vam pomoći da se knjigovodstveni sistem transformiše u računovodstveni informacioni sistem koji će Vam davati informacije bitne za Vaše poslovanje, u obliku izvještaja koje Vi želite i onoliko često koliko smatrate potrebnim.

Pomoći ćemo Vam da svoje knjigovodstvo, razne baze podataka, softvere i zaposlenike organizujete kao jedinstven sistem koji, pored zakonskih, izvršava i drugu vrlo bitnu funkciju – obezbjeđenje valjanih i pravovremenih informacija rukovodstvu za donošenje svakodnevnih i strateških odluka.

Sistem time postaje efikasniji i jeftiniji, jer eliminiše nepotrebne radnje, štedi vrijeme i uspostavlja neophodne procedure.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte naše ostale usluge.


Računovodstvo.

SAZNAJTE VIŠE

Porezno savjetovanje.

SAZNAJTE VIŠE

Procjena vrijednosti kompanije.

SAZNAJTE VIŠE

Računovodstveni informacioni sistem.

SAZNAJTE VIŠE

Usluga finansijskog savjetovanja.

SAZNAJTE VIŠE

Procjena vrijednosti kompanije

Procjena vrijednosti mjeri ekonomsku vrijednost kompanije utvrđivanjem i analizom ključnih pokretača vrijednosti i pokretača troškova.

Procjena vrijednosti zahtijeva solidno poimanje kako je vrijednost stvorena prije datuma procjene, i kako će se ista nastaviti stvarati u budućnosti. Temelj procjene vrijednosti je sposobnost razumijevanja kako kompanija njeguje ideje ili koncepte koji joj donose vrijednost i raspoređuje svoj uloženi kapital, s ciljem postizanja povrata koji prelaze troškove kapitala. Proces stvaranja vrijednosti ne slijedi jedan put, već je to šarolikost puteva koji se razlikuju ovisno o industriji i položaju kompanije u njenom životnom ciklusu. Razumijevanje ovog procesa predstavlja srž našeg iskustva s procjenom vrijednosti, bilo da vršimo analizu procjene za finansijsko izvještavanje, poreze, spajanja i preuzimanja, strateško planiranje, restrukturiranje poslovanja ili svrhe sporova i parnica.

Mi u Radius-u smo formirali tim od naših stručnjaka kao i vanjskih saradnika sa dugogodišnjim iskustvom u cilju da obezbijedimo našim klijetima što stručniju i objektivniju procjenu vrijednosti kompanije ili nekog njenog dijela.

Radimo procjene prilikom:

 • Kupovine i prodaje biznisa
 • M&A (spajanja i preuzimanja)
 • Testa umanjenja vrijednosti imovine u skladu sa MRS
 • Finansijskog izvještavanja ili porezne svrhe
 • Savjetovanja kod projektnog finansiranja

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte naše ostale usluge.


Računovodstvo.

SAZNAJTE VIŠE

Porezno savjetovanje.

SAZNAJTE VIŠE

Procjena vrijednosti kompanije.

SAZNAJTE VIŠE

Računovodstveni informacioni sistem.

SAZNAJTE VIŠE

Usluga finansijskog savjetovanja.

SAZNAJTE VIŠE

Revizija

Šta je revizija finansijskih izvještaja?

U najkraćem, revizija finansijskih izvještaja je proces ispitivanja finansijskih izvještaja koji ima za cilj davanje mišljenja o tome da li ti izvještaji objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i drugim odgovarajućim propisima.

Prema važećim propisima, obaveznoj reviziji podliježu finansijski izvještaji pravnih lica koja su svrstana u „velika“ i „srednja“, kao i finansijski izvještaji pravnih lica čijim se vrijednosnim papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo emitovanje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira.

Naravno, revizija može biti i “dobrovoljna”, jer dobro urađena revizija može ukazati na određene manjkavosti računovodstvenog sistema i dati osnov za unapređenje istog.

Radius posjeduje licencu za obavljanje revizije izdatu od strane Ministrastva finansija Federaciije Bosne i Hercegovine, a reviziju radi u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima.

Naravno, pored “klasične” revizije finansijskih izvještaja, Radius ima značajno iskustvo i u drugim oblicima revizije kao što su:

 • Revizija projekata finansiranih od strane EU ili drugih međunarodnih organizacija
 • Revizija pojedinih računa ili transakcija
 • Revizija prilikom spajanja, pripajanja, podjele i promjene oblika

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte naše ostale usluge.


Računovodstvo.

SAZNAJTE VIŠE

Porezno savjetovanje.

SAZNAJTE VIŠE

Procjena vrijednosti kompanije.

SAZNAJTE VIŠE

Računovodstveni informacioni sistem.

SAZNAJTE VIŠE

Usluga finansijskog savjetovanja.

SAZNAJTE VIŠE

Porezno savjetovanje

Jedan od najvažnijih izazova u današnjem poslovanju jeste kompleksan porezni sistem kroz koji svaka kompanija mora da navigira. Porezi se protežu kroz razne nivoe, lokalne, kantonalne, entitetske, državne i na kraju međunarodne.

Što je kompleksnije poslovanje kompanije to je mreža poreza zahtjevnija i porezni rizik veći.

Zbog toga predano radimo sa našim Klijentima kako bi im pomogli da optimiziraju poreze, minimiziraju poreski rizik na najbolji mogućni način a ujedno obavezno poštujući sve pozitivne zakonske propise.

Porezno savjetovanje obuhvata sljedeće oblasti:

 • Porez na dobit za pravna lica
 • Porez na dohodak za fizička lica i samostalne obrtnike
 • Porez na dodanu vrijednost – PDV
 • Oporezivanje nekretnina i transakcija sa nekretninama
 • Studije o transfernim cijenama
 • Porez po odbitku

 

Zastupanje Klijenata prilikom poreskih kontrola

Prilikom kontrole od strane poreskih mi pružamo punu pomoć našim Klijentima i pomažemo im u zastupanju tokom inspekcijskog nadzora.

Ova pomoć se ogleda u:

 • Pripremi dokumentacije za poresku kontrolu
 • Stalna komunikacija sa poreskim organima prilikom kontrole
 • Pojašnjenje poreskih postupaka Klijenta
 • Pomoć prilikom pisanja žalbi, prigovora i drugih pravnih akata u postupku kontrole

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte naše ostale usluge.


Računovodstvo.

SAZNAJTE VIŠE

Porezno savjetovanje.

SAZNAJTE VIŠE

Procjena vrijednosti kompanije.

SAZNAJTE VIŠE

Računovodstveni informacioni sistem.

SAZNAJTE VIŠE

Usluga finansijskog savjetovanja.

SAZNAJTE VIŠE

Računovodstvo

Mnogi poduzetnici vjeruju da je jedini ključ poslovnog uspjeha u velikoj bazi kupaca i ostvarenoj prodaji, dok je računovodstvo vrlo nisko na prioritetima većini poduzetnika. Međutim, upravo tu se vidi razlika između uspješnih poslovnih ljudi i onih sa manjim uspjehom. Logika da računovodstvo nije dio firme koji kreira profit je jasna i razumljiva. Ali angažiranje kvalitetnog računovođe donosi vrijednost svakoj kompaniji na više načina. Objasnit ćemo gdje se ogleda ta vrijednost. Računovodstvo je univerzalni jezik poslovanja. Komunicira i kvantificira rezultate poslovanja, a također vam daje pogled u budućnost.

Na primjer, računovodstvo vam treba reći hoćete li imati novca za kupovinu zaliha u naredna tri mjeseca. Može demistificirati brojeve i utvrditi koji od vaših proizvoda se ne prodaje dobro – i zašto. Računovođa koji prati vaše poslovne knjige također može predvidjeti nailazeće troškove i porezne namete koje niste uzeli u obzir. Kvalitetno računovodstvo je integralni dio planiranja investicija, zaduženja i proširenja poslovanja. Kvalitetno računovodstvo će Vam uštedjeti vrijeme koje ćete Vi koristiti za unaprijeđenje Vašeg poslovanja, dok će on brinuti da ste u zakonskim okvirima i da donosite kvalitetne odluke bazirano na tačnim i pravovremenim podacima. Ovo su samo neki od mnogih mjerljivih učinaka kvalitetnog računovodstva.

Oni poslovni ljudi koji su uvidjeli značaj računovodstva imaju brži rast i bolju kontrolu nad svojim poslovanjem.

Naša misija jeste da budemo prevodilac između poduzetnika i brojeva u njegovim poslovnim knjigama. Da budemo na usluzi na svakom koraku, da pomognemo naći odgovore na kritična pitanja poslovanja, i da budemo partner svakoj kompaniji u njenom rastu.

Ovim pristupom smo drugačiji od ostalih, jer računovodstvo ne vidimo kao skup nabacanih i nepovezanih brojeva, već kao nervni sistem Vaše kompanije gdje je naša uloga da Vas držimo zdravim, stabilnim i uvijek informisanim.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte naše ostale usluge.


Računovodstvo.

SAZNAJTE VIŠE

Porezno savjetovanje.

SAZNAJTE VIŠE

Procjena vrijednosti kompanije.

SAZNAJTE VIŠE

Računovodstveni informacioni sistem.

SAZNAJTE VIŠE

Usluga finansijskog savjetovanja.

SAZNAJTE VIŠE