Jedan od najvažnijih izazova u današnjem poslovanju jeste kompleksan porezni sistem kroz koji svaka kompanija mora da navigira. Porezi se protežu kroz razne nivoe, lokalne, kantonalne, entitetske, državne i na kraju međunarodne.

Što je kompleksnije poslovanje kompanije to je mreža poreza zahtjevnija i porezni rizik veći.

Zbog toga predano radimo sa našim Klijentima kako bi im pomogli da optimiziraju poreze, minimiziraju poreski rizik na najbolji mogućni način a ujedno obavezno poštujući sve pozitivne zakonske propise.

Porezno savjetovanje obuhvata sljedeće oblasti:

  • Porez na dobit za pravna lica
  • Porez na dohodak za fizička lica i samostalne obrtnike
  • Porez na dodanu vrijednost – PDV
  • Oporezivanje nekretnina i transakcija sa nekretninama
  • Studije o transfernim cijenama
  • Porez po odbitku

 

Zastupanje Klijenata prilikom poreskih kontrola

Prilikom kontrole od strane poreskih mi pružamo punu pomoć našim Klijentima i pomažemo im u zastupanju tokom inspekcijskog nadzora.

Ova pomoć se ogleda u:

  • Pripremi dokumentacije za poresku kontrolu
  • Stalna komunikacija sa poreskim organima prilikom kontrole
  • Pojašnjenje poreskih postupaka Klijenta
  • Pomoć prilikom pisanja žalbi, prigovora i drugih pravnih akata u postupku kontrole
KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte naše ostale usluge.


Računovodstvo.

SAZNAJTE VIŠE

Porezno savjetovanje.

SAZNAJTE VIŠE

Procjena vrijednosti kompanije.

SAZNAJTE VIŠE

Računovodstveni informacioni sistem.

SAZNAJTE VIŠE

Usluga finansijskog savjetovanja.

SAZNAJTE VIŠE