Šta je revizija finansijskih izvještaja?

U najkraćem, revizija finansijskih izvještaja je proces ispitivanja finansijskih izvještaja koji ima za cilj davanje mišljenja o tome da li ti izvještaji objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i drugim odgovarajućim propisima.

Prema važećim propisima, obaveznoj reviziji podliježu finansijski izvještaji pravnih lica koja su svrstana u „velika“ i „srednja“, kao i finansijski izvještaji pravnih lica čijim se vrijednosnim papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo emitovanje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira.

Naravno, revizija može biti i “dobrovoljna”, jer dobro urađena revizija može ukazati na određene manjkavosti računovodstvenog sistema i dati osnov za unapređenje istog.

Radius posjeduje licencu za obavljanje revizije izdatu od strane Ministrastva finansija Federaciije Bosne i Hercegovine, a reviziju radi u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima.

Naravno, pored “klasične” revizije finansijskih izvještaja, Radius ima značajno iskustvo i u drugim oblicima revizije kao što su:

  • Revizija projekata finansiranih od strane EU ili drugih međunarodnih organizacija
  • Revizija pojedinih računa ili transakcija
  • Revizija prilikom spajanja, pripajanja, podjele i promjene oblika
KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte naše ostale usluge.


Računovodstvo.

SAZNAJTE VIŠE

Porezno savjetovanje.

SAZNAJTE VIŠE

Procjena vrijednosti kompanije.

SAZNAJTE VIŠE

Računovodstveni informacioni sistem.

SAZNAJTE VIŠE

Usluga finansijskog savjetovanja.

SAZNAJTE VIŠE