Računovodstvo.


Mnogi poduzetnici vjeruju da je jedini ključ poslovnog uspjeha u velikoj bazi kupaca i ostvarenoj prodaji, dok je računovodstvo vrlo nisko na prioritetima većini poduzetnika. Međutim, upravo tu se vidi razlika između uspješnih poslovnih ljudi i onih sa manjim uspjehom. Logika da računovodstvo nije dio firme koji kreira profit je jasna i razumljiva. Ali angažiranje kvalitetnog računovođe donosi vrijednost svakoj kompaniji na više načina.

Objasnit ćemo gdje se ogleda ta vrijednost.

SAZNAJTE VIŠEKONTAKTIRAJTE NAS

Porezno savjetovanje.


Jedan od najvažnijih izazova u današnjem poslovanju jeste kompleksan porezni sistem kroz koji svaka kompanija mora da navigira. Porezi se protežu kroz razne nivoe, lokalne, kantonalne, entitetske, državne i na kraju međunarodne. Što je kompleksnije poslovanje kompanije to je mreža poreza zahtjevnija i porezni rizik veći.

Zbog toga predano radimo sa našim Klijentima kako bi im pomogli da optimiziraju poreze.

SAZNAJTE VIŠEKONTAKTIRAJTE NAS

Revizija.


Revizija finansijskih izvještaja je proces ispitivanja finansijskih izvještaja koji ima za cilj davanje mišljenja o tome da li ti izvještaji objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i drugim odgovarajućim propisima.

SAZNAJTE VIŠEKONTAKTIRAJTE NAS

Procjena vrijednosti.


Procjena vrijednosti zahtijeva solidno poimanje kako je vrijednost stvorena prije datuma procjene, i kako će se ista nastaviti stvarati u budućnosti.

Temelj procjene vrijednosti je sposobnost razumijevanja kako kompanija njeguje ideje ili koncepte koji joj donose vrijednost i raspoređuje svoj uloženi kapital, s ciljem postizanja povrata koji prelaze troškove kapitala.

SAZNAJTE VIŠEKONTAKTIRAJTE NAS

Računovodstveni informacioni sistem.


Rukovodite organizacijom koja je dovoljno velika da ima svoje interno knjigovodstvo, samostalno izrađujete finansijske izvještaje, vodite porezne evidencije i sve ostalo što je propisano raznim zakonima.

Međutim, vidite da nešto nedostaje – a to su pravovremene, tačne i odgovarajuće obrađene informacije koje se mogu dobiti iz tog sirovog skupa podataka koji se nalazi u knjigovodstvu, a koje Vam mogu biti životno važne.

SAZNAJTE VIŠEKONTAKTIRAJTE NAS

Finansijsko savjetovanje.


Tržište nekretnina u BiH je još u ranoj fazi razvoja. Međutim, kako se tržište postepeno otvara prema stranim investitorima, tako se stvara i potreba za uslugama koje Radius pruža svojim klijentima duži niz godina.

Uz našu mrežu vanjskih saradnika (pravnika, inženjera, arhitekata, itd.) našim klijentima pružamo jedinstvenu uslugu finansijskog savjetovanja u razvoju nekretnina i poslovanja sa nekretninama.

SAZNAJTE VIŠEKONTAKTIRAJTE NAS